Đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Tư, ngày 10 tháng 8 năm 2022 - 14:14

Ngày 30/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như sau:

L.T.T.N

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 504 | Trang: 1 trên tổng số 51 trang  
Xem tin theo ngày:   / /