Mục tiêu, chỉ tiêu và sản phẩm, nội dung Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022 - 08:16

Ngày 02/8/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 923/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu, chỉ tiêu và sản phẩm, nội dung cụ thể như sau:

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 504 | Trang: 1 trên tổng số 51 trang  
Xem tin theo ngày:   / /