Nghị quyết số: 28/NQ-HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình theo điểm b, khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Năm, ngày 25 tháng 8 năm 2022 - 10:52

Ngày 16/8/2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số: 28/NQ-HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình theo điểm b, khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

 

 

          

File đính kèm: Kích chuột để tải về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 188 | Trang: 1 trên tổng số 19 trang  
Xem tin theo ngày:   / /