Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Ba, ngày 20 tháng 9 năm 2022 - 07:51

Ngày 23/8/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “ Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp như sau:

L.T.T.N

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 504 | Trang: 1 trên tổng số 51 trang  
Xem tin theo ngày:   / /