Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo

Thứ Tư, ngày 21 tháng 9 năm 2022 - 08:44

Ngày 30/8/2022 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22/NQ-TW về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp như sau:

L.T.T.N

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 504 | Trang: 1 trên tổng số 51 trang  
Xem tin theo ngày:   / /