Thi đua là yêu nước

Thứ Năm, ngày 7 tháng 1 năm 2021 - 08:45 Đã xem: 132

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra thành công tại Hà Nội (tháng 12/2020), với sự tham gia của 2.300 đại biểu là những điển hình tiên tiến xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X-2020. Nguồn ảnh TTXVN 

Hơn 70 năm qua, kể từ ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948), đến nay đã cho thấy sức mạnh trường tồn của phong trào thi đua yêu nước. Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng ngàn tỉ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong cả nước, đến mọi tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế, xã hội của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước; yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”; các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân cả nước đã ra sức thi đua phấn đấu, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu kép mà Chính phủ đề ra.

Các phong trào thi đua, như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Phong trào thi đua đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc. Nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu được kịp thời biểu dương, khen thưởng đã góp phần động viên, khích lệ phong trào. Người dân đã thực sự trở thành chủ thể của phong trào thi đua với những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Các phong trào thi đua yêu nước đang tiếp tục tạo ra động lực tinh thần quý báu, tạo thành sức mạnh tổng hợp, là yếu tố quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân cả nước thi đua vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đưa đất nước ta vươn lên mạnh mẽ, ngày càng phát triển. Tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; góp phần thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đỗ Đức Vỵ (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

 

Xem tin theo ngày:   / /