Đánh giá tổ chức đảng và đảng viên: Khách quan, tạo động lực thi đua

Thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2022 - 16:33

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh luôn được thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng về tính tổ chức, kỷ luật, sự nỗ lực phấn đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Trong những năm qua, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng được các cấp ủy và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng nội dung, quy trình, thống nhất, đồng bộ, liên thông, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể và công khai kết quả theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Các cấp ủy đã phân công các đồng chí cấp ủy viên theo dõi, phụ trách cơ sở trực tiếp dự, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể; thành lập các tổ giúp việc giúp Ban Thường vụ cấp ủy kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Na Hang Hoàng Quang Tuyên cho biết: hàng năm, căn cứ hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, Huyện ủy xây dựng kế hoạch chi tiết để việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Trên cơ sở đó, BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm điểm sâu sắc, làm rõ những hạn chế của đơn vị mình nhằm đánh giá đúng thực chất hoạt động và kết quả lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng đối với nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt đầy đủ về mức độ đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cho từng tổ chức đảng, đảng viên; xem xét kết quả, khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém của năm trước đối với từng tổ chức đảng; phân công các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo để việc đánh giá, xếp loại đúng thực chất, quy định.

Chi bộ thôn Ao Xanh, xã Sơn Nam (Sơn Dương) sinh hoạt chi bộ kiểm điểm hoạt động hàng tháng

Đồng chí Trần Giang Tuyên, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Yên Sơn chia sẻ: để công tác kiểm điểm, đánh giá được thực hiện khách quan, thực chất, đúng quy định, Đảng bộ huyện tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên. Từng cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng khi xây dựng kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải thể hiện quyết tâm chính trị, không vì thành tích mà che giấu khuyết điểm, từ đó khắc phục hạn chế một cách tốt nhất. 

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Nam (Sơn Dương) Dương Chí Thành cho biết: việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên là việc làm thường xuyên. Cùng với việc thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về đánh giá, xếp loại hàng năm, để đánh giá thực chất các chi bộ trực thuộc, Đảng ủy xã còn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lấy kết quả đánh giá hàng tháng của chi bộ với kết quả sự phối hợp trong đánh giá từ những tổ chức chính trị - xã hội của các chi bộ để đánh giá khách quan, toàn diện tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương những nơi làm tốt, uốn nắn những nơi còn thiếu sót, từ đó công tác đánh giá đạt kết quả cao hơn.

Đồng chí Phạm Văn Sử, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Lý (Chiêm Hóa) cho biết: để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các chi bộ, cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã đã thực hiện giao nhiệm vụ đột phá cho cán bộ, đảng viên ngay từ đầu năm. Theo đó, có 47 đồng chí cán bộ, công chức, bán chuyên trách, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc được Đảng ủy giao 47 việc. Những việc được giao tập trung vào giải quyết dứt điểm, hiệu quả các vấn đề còn hạn chế, chưa đạt như: phát triển đảng viên mới, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế tại địa phương. Đây sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng, là thước đo để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm của Đảng bộ xã.

Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm là dịp để tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình. Mới đây, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Nghị quyết số 21/NQ-TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Theo đó, cùng với đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Nghị quyết số 21 cũng nhấn mạnh tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý, giám sát hoạt động của chi bộ, cấp ủy, bí thư cấp ủy cơ sở và đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại đảng viên; tăng số lượng, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên theo phương châm “Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kịp thời xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Đồng thời, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên.

Từ nay đến cuối năm là dịp để mỗi tổ chức đảng, đảng viên nhìn lại kết quả 1 năm phấn đấu cũng như xem xét những mặt tồn tại, hạn chế để khắc phục trong thời gian tới. Việc nghiêm túc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên sẽ tạo động lực, phấn đấu cho mỗi tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Theo baotuyenquang.com.vn

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 355 | Trang: 1 trên tổng số 36 trang  
Xem tin theo ngày:   / /