Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”

Thứ Ba, ngày 22 tháng 11 năm 2022 - 11:28

Ngày 19/10/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1286-QĐ/TTg Phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp như sau:

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 570 | Trang: 1 trên tổng số 57 trang  
Xem tin theo ngày:   / /