Tham gia ý kiến bổ sung, sửa đổi Luật Người Cao tuổi

Thứ Ba, ngày 29 tháng 11 năm 2022 - 14:10

Sáng 29-11, Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến bổ sung, sửa đổi Luật Người Cao tuổi và đánh giá kết quả hoạt động của các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Sở Y tế, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Luật Người Cao tuổi Việt Nam. Căn cứ vào báo cáo tổng hợp, Ban đại diện Hội Người cao tuổi các huyện, thành phố; Ban đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh đã tham gia một số ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều về độ tuổi, chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội, đối tượng được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, phụ cấp đối với cán bộ làm công tác hội... 

 Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả hoạt động của các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Sau 2 năm thành lập đến nay đã có 18 CLB của 7 huyện, thành phố với trên 1.000 hội viên. CLB thành lập tạo cơ hội cho người cao tuổi cải thiện đời sống, giúp đỡ những hộ gia đình nghèo, cận nghèo cải thiện đời sống qua hình thức cho vay vốn để phát triển sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững.

Theo Minh Thủy/baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /