Mức xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm

Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022 - 16:15

Ngày 08/3/2018, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Trong đó, quy định mức xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm cụ thể như sau:

Theo Đình Lộc

Xem tin theo ngày:   / /