Thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép"

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 2 năm 2023 - 11:11

Ngay sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa và kế hoạch các công việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với 134 công việc đảm bảo toàn diện, sát với điều kiện của địa phương và xuyên suốt cả nhiệm kỳ.

Ảnh minh hoạ: Tất Thắng

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 11 nghị quyết, đề án; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 10 đề án, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 07 Nghị quyết để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Biên tập những nội dung cốt lõi các nghị quyết, đề án làm tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, tổ chức quán triệt sâu rộng đến tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chỉ đạo các tổ chức đảng, các cấp, các ngành xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tập trung triển khai thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội các cấp đã đề ra.

Sau 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, với khối lượng công việc lớn, xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi, nhất là diễn biến phức tạp, kéo dài của đại dịch COVID-19; quan hệ quốc tế phát sinh nhiều diễn biến phức tạp, chưa có trong dự báo; giá cả nguyên vật liệu tăng cao, thị trường xuất khẩu suy giảm, ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân… Song,  được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần quyết liệt, nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh Tuyên Quang đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống hiệu quả dịch COVID-19; vừa duy trì, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả quan trọng, kinh tế của tỉnh duy trì, phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt 6,72%, năm 2022 đạt 8,66% (đứng thứ 6/11 tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ), cơ cấu GRDP (khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 26,9%; khu vực công nghiệp và xây dựng 29,1%; khu vực dịch vụ 40%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4%), tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 51,6 triệu đồng/người/năm; công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị được giữ vững.

Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, Tuyên Quang đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo từng bước nới lỏng các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch để thích ứng trong tình hình mới, phát triển kinh tế - xã hội; triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động, triển khai Chính sách cho vay ưu đãi qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, tổng dự nợ cho vay là 118.750 triệu đồng, với 2.149 lượt khách hàng, đạt 84,8% tổng số vốn được giao; hỗ trợ khắc phục khó khăn cho người lao động, người sử dụng lao động với tổng số trên 48.320 đối tượng với số tiền trên 29,5 tỷ đồng; điều chỉnh giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của 1.664 đơn vị với 35.502 lao động, với số tiền trên 18,5 tỷ đồng, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 41.060 lao động với tổng số tiền trên 95,5 tỷ đồng. Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền là 138 tỷ đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc 510 tỷ đồng, cơ cấu cho 34 khách hàng doanh nghiệp với giá trị nợ 377 tỷ đồng,... Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu khởi công xây dựng: Dự án đầu tư đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) - đoạn qua tỉnh Tuyên Quang trong quý I năm 2023, với tổng số vốn đầu tư 6.800 tỷ đồng và các công trình, dự án thuộc lĩnh vực y tế với tổng vốn đầu tư dự kiến là 175 tỷ đồng.  

Năm 2023, trên cơ sở đánh giá hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, sẽ tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện trong các tỉnh miền núi phía Bắc như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII  đã đề ra./.

B.H

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 243 | Trang: 1 trên tổng số 25 trang  
Xem tin theo ngày:   / /