Tuyên Quang tổ chức không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam"

Thứ Hai, ngày 13 tháng 3 năm 2023 - 08:53

Không gian văn hoá Hồ Chí Minh là phần quan trọng trong di sản văn hoá của Việt Nam và được đánh giá cao về giá trị lịch sử và văn hóa. Không gian văn hoá Hồ Chí Minh là nơi tập trung của các tài liệu, di sản, địa danh, khu di tích, các khu trưng bày, các hoạt động văn hóa nghệ thuật và giáo dục mang tính quốc gia và địa phương.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943-2023) và thiết thực chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tuyên Quang (19-20/3/1961-19-20/3/2023), 76 năm Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến (02/4/1947-02/4/2023), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Không gian văn hoá Hồ Chí Minh nhằm tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân trong tỉnh về bối cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về văn hoá Việt Nam”. Khẳng định, Đề cương là văn kiện có tính cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hoá, đồng thời, tuyên truyền quá trình kế thừa, vận dụng và phát triển những nội dung cốt lõi của văn kiện, nhất là những vấn đề có tính chất nền tảng, nguyên tắc, phương châm, phương hướng xây dựng nền văn hoá Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuyên truyền về không gian văn hoá Hồ Chí Minh giúp nhân rộng giá trị của di sản văn hoá, nâng cao nhận thức về lịch sử và văn hoá của đất nước. Đồng thời, tuyên truyền cũng giúp khuyến khích mọi người đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm không gian văn hoá Hồ Chí Minh, đóng góp vào việc bảo tồn và phát huy giá trị của nó. Thời gian dự kiến tổ chức từ ngày 18/3 đến hết ngày 02/4/2023 tại Khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.

Các hoạt động chính diễn ra trong dịp Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tổ chức tại Tuyên Quang gồm: Trưng bày sách báo, tư liệu (từ ngày 18/3-02/4//2023); triển lãm ảnh “Bác Hồ với Tuyên Quang” (từ ngày 18/3-02/4//2023); triển lãm tranh cổ động về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (từ ngày 18/3-02/4//2023); chiếu phim tư liệu (các khung giờ: Từ 19 giờ 30 ngày 17/3/2023; từ 18 giờ - 19 giờ ngày 18/3/2023; từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 19, 20/3; 01, 02/4/2023).

Góp phần vào việc nâng cao ý thức của cộng đồng về giá trị văn hóa và đất nước, đội ngũ những người tổ chức sự kiện Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang sẽ tập trung vào việc giới thiệu các tư liệu lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Tuyên Quang trong khoảng thời gian gần 6 năm; tư liệu về tỉnh Tuyên Quang của các tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài tỉnh; tranh, ảnh tư liệu về 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”; giới thiệu các danh lam, thắng cảnh; bản sắc văn hóa và những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, giai đoạn 2020 - 2023; biểu diễn các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước...

Khai mạc các hoạt động và biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến bắt đầu từ 19 giờ 30 phút, ngày 18/3/2023. Tại khu vực ngoài Nhà đón tiếp Ban Quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Tuyên truyền về không gian văn hoá Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” sự kiện rất quan trọng của ngành văn hoá, các hoạt động sẽ trở thành điểm nhấn trong công tác văn hoá, văn nghệ của tỉnh, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời, khuyến khích mọi người tham quan, trải nghiệm và tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật và giáo dục, góp phần vào việc phát triển văn hoá của đất nước.

Hoàng Mai

Xem tin theo ngày:   / /