Xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, toàn diện, rộng khắp”

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2020 - 16:10 Đã xem: 11

Ngày 28-3-1935, tại Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ nhất tại Ma Cao (Trung Quốc), Đảng ta đã ra “Nghị quyết về đội tự vệ”. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ. Với ý nghĩa đó, ngày 28-3 hàng năm đã được Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định là ngày truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV). Tại tỉnh ta, phát huy truyền thống trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng DQTV của tỉnh đã và đang không ngừng được nâng cao chất lượng về chính trị, quân sự, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở vững mạnh.

Đại tá Trần Văn Du, Chỉ huy Phó - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, những năm qua, tại tỉnh ta, công tác xây dựng lực lượng DQTV được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, toàn dân. Công tác xây dựng lực lượng được tiến hành thường xuyên, liên tục, có hiệu quả. Đây là nhiệm vụ lâu dài nên các cấp, ngành, địa phương có sự nhận thức thống nhất, đầy đủ về vị trí quan trọng của công tác xây dựng DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, địa phương, cơ sở nói riêng. Qua đó, toàn tỉnh quyết tâm đưa công tác xây dựng DQTV đi vào nền nếp, ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Lực lượng dân quân năm thứ nhất của huyện Yên Sơn huấn luyện nội dung điều lệnh.

Lực lượng dân quân năm thứ nhất của huyện Yên Sơn huấn luyện nội dung điều lệnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 279 đầu mối DQTV, trong đó 138 đầu mối dân quân; 94 đầu mối tự vệ. Lực lượng DQTV được xây dựng đúng, đủ theo quy định; trong đó dân quân đạt tỷ lệ 1,7% so với dân số; tự vệ đạt 13% so với tổng số cán bộ công nhân, viên chức; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 29,9%. Quy trình rà soát, xét, kết nạp DQTV bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng, nhất là chất lượng chính trị và độ tin cậy. Lực lượng DQTV có đủ các thành phần binh chủng, quy mô tổ chức biên chế phù hợp với từng địa phương như: DQTV tại chỗ, trung đội dân quân cơ động, pháo binh, phòng không, công binh, thông tin, trinh sát…

Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ Ban CHQS xã, phường, thị trấn được quan tâm, chú trọng. Hiện nay, toàn tỉnh có 85% Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã được đào tạo chuyên ngành Quân sự cơ sở hệ trung cấp, cao đẳng, đại học.

Thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện”, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị, thành phố phối hợp với địa phương, đơn vị tổ chức huấn luyện DQTV theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, đảm bảo đúng, đủ nội dung, thời gian theo kế hoạch. Trong huấn luyện, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng và tập trung đảm bảo lực lượng thành thạo về vũ khí, trang bị kỹ thuật chiến đấu, sức cơ động cao, đáp ứng nhu cầu sẵn sàng chiến đấu; kết hợp huấn luyện với làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, 100% cơ sở DQTV huấn luyện xong theo kế hoạch năm, quân số tham gia đạt 98,2%. Kết quả kiểm tra, 100% nội dung, khoa mục đạt yêu cầu, trong đó trên 80% đạt khá, giỏi. 

Thực hiện kết hợp huấn luyện với làm dân vận, trong năm 2019, lực lượng DQTV tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo với gần 16.300 ngày công lao động. Trong đó, lực lượng đã tích cực tham gia tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn; tham gia sửa chữa làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai giúp dân ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, để tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Quân sự tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt triển khai có hiệu quả Luật DQTV. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về DQTV bằng nhiều hình thức, phương pháp cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở. Cơ quan quân sự các cấp và các địa phương phối hợp làm tốt công tác đăng ký, quản lý DQTV; tuyển chọn, sắp xếp đúng, đủ thành phần lực lượng theo quy định; đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách đối với lực lượng. 

                                                                                                                   Nguồn: Báo Tuyên Quang Online

Xem tin theo ngày:   / /