Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng - Bài 2: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2020 - 16:50 Đã xem: 21

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và tầm nhìn chiến lược, linh hoạt và sáng tạo trong cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Từ đó, đưa ra những quyết sách có tính đột phá, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Đổi mới lề lối làm việc

Để thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương thức lãnh đạo theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng quy chế làm việc, trong đó quy định rõ chế độ làm việc, phân định trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy, mối quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Cùng với đó, việc đổi mới phương thức lãnh đạo được thực hiện bằng hành động nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Phương châm lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện theo tư duy tỉnh sát xã, huyện sát thôn, xã sát hộ dân. Toàn bộ các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đều được phân công trực tiếp theo dõi, phụ trách một số xã, phường. Trong chương trình công tác hằng năm, các đồng chí được phân công theo dõi, phụ trách đều xây dựng nội dung kiểm tra, nắm tình hình các địa phương được phân công. Nhờ đó, nhiều vướng mắc trong thực tiễn đã được xử lý kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Sơn Dương
thăm mô hình trồng dưa công nghệ cao tại xã Kháng Nhật.    Ảnh K.T

Việc ban hành Nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa để thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cũng được đổi mới với phương châm bám sát sự lãnh đạo của cấp trên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, “trúng”, “đúng”, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, có tính khả thi cao, gắn ban hành cơ chế chính sách đi liền với huy động nguồn lực để thực hiện. Các nghị quyết được tiến hành theo phương châm có trọng tâm, trọng điểm, không ban hành quá nhiều nghị quyết để tránh dàn trải, thiếu tập trung. Trên hết là việc đưa cuộc sống vào nghị quyết, để nghị quyết xuất phát từ những lợi ích thiết thực của người dân. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 01 nghị quyết chuyên đề về sản xuất nông nghiệp hàng hóa; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 10 nghị quyết, 11 chỉ thị, trong đó có 2 nghị quyết và 2 chỉ thị về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Đặt hàng, giao việc khó

Một trong những dấu ấn quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đó là việc đổi mới công tác đánh giá cán bộ, giao việc, nhất là việc mới, việc khó, việc đột phá. Theo đó, từ năm 2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt 25 việc đột phá cho 25 cán bộ thuộc 21 chức danh cán bộ là người đứng đầu cấp ủy, UBND huyện, giám đốc các sở, ngành. Đặc biệt là đã thực hiện “đặt hàng” với 10 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí giám đốc sở, 5 bí thư huyện ủy, 4 Chủ tịch UBND huyện. Nội dung công việc được giao tập trung vào việc lớn, việc khó.

Sau thời gian thực hiện, các công việc được đăng ký, đặc biệt là các công việc được “đặt hàng” đã có những chuyển biến rất tích cực, nhiều việc đã thực hiện hoàn thành, hoặc có những kết quả cụ thể. Nổi bật như: 9/10 vụ việc tồn đọng kéo dài đã được giải quyết. Những vướng mắc, bức xúc về đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư công trình thủy điện Tuyên Quang, thủy điện Chiêm Hóa, công trình xây dựng nghĩa trang, bãi rác, xử lý lò gạch thủ công… được đối thoại, thống nhất chủ trương thực hiện, tạo sự thống nhất, ổn định tình hình trên địa bàn. Cùng với đó, đã hoàn thành chấm dứt hoạt động và tháo dỡ 98 lò gạch thủ công đã tồn tại nhiều năm, khó giải quyết ở huyện Hàm Yên. Hay như việc giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư xây dựng Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm, xây dựng các công trình tại huyện Na Hang, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng một số công trình huyện Yên Sơn...

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với việc đổi mới phương pháp lãnh đạo đã tạo cho cán bộ luôn chủ động, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm khẳng định được năng lực thực sự thông qua những “sản phẩm” công tác cụ thể. Từ đó tạo hiệu ứng tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác ở địa phương, đơn vị.

Từ những kết quả bước đầu ấy, tháng 5-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 30-QĐ/TU về giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đây là một quy định mới, mang tính đột phá của tỉnh, chưa có trong tiền lệ. Nhưng bước đầu đã cho thấy hiệu quả, tính đúng đắn trong thực tiễn. Qua đó, nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ở Đảng bộ tỉnh.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nhằm phát huy vai trò của đảng viên, chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương, Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 18-QĐi/TU ngày 05/10/2018 về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và khu dân cư nơi cư trú; Quy định số 19-QĐi/TU ngày 25/10/2018 về việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định số 20-QĐi/TU ngày 25/10/2018 về trách nhiệm của cấp ủy viên và cán bộ, công chức cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy các cấp trong việc dự sinh hoạt chi bộ thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy. Cơ quan chuyên môn ban hành hướng dẫn nội dung sinh hoạt theo từng loại hình tổ chức Đảng...  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã duy trì thực hiện việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các đảng bộ trực thuộc, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo dõi đảng bộ xã, phường, thị trấn; ban thường vụ huyện ủy, thành ủy phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ phụ trách chi bộ, đảng bộ cơ sở, các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ, công chức các ban xây dựng Đảng theo dõi các chi bộ, đảng bộ cơ sở, định kỳ hằng tháng dự sinh hoạt Đảng với các chi bộ để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Một số đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện việc lựa chọn một số chi bộ đại diện cho từng loại hình để tổ chức sinh hoạt điểm, sinh hoạt mẫu nhằm rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn đảng bộ. 

Qua đó, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trong toàn đảng bộ tỉnh đã được nâng lên rõ rệt. Nhận thức của cấp ủy và đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Nền nếp, chế độ, quy trình sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương. Nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ đã có nhiều đổi mới, cơ bản khắc phục được tính hình thức, đơn điệu, đồng thời đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt việc gắn nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ đã có nhiều đổi mới trên cơ sở bám sát quy chế hoạt động của chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn của chi ủy. Nội dung, chương trình sinh hoạt được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng và được chi ủy, hoặc bí thư chi bộ thông báo trước cho đảng viên để có thời gian nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ngày càng được chú trọng. Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ đã lựa chọn các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những khâu đột phá, những vấn đề nổi cộm được đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm làm nội dung thảo luận. 

Bài, ảnh: Ngọc Hưng (Báo Tuyên Quang điện tử)

Xem tin theo ngày:   / /