Khuôn Hà đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2020 - 17:32 Đã xem: 29

Ngay sau khi tổ chức Đại hội Đảng bộ xã thành công, Đảng bộ xã Khuôn Hà (Lâm Bình) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể xã nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Lâm Tới, Bí thư Đảng ủy xã Khuôn Hà cho biết, với chủ đề của Đại hội “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết và sức mạnh tổng hợp, xây dựng xã Khuôn Hà phát triển bền vững”, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Khuôn Hà đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu và 3 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện đó là: Chú trọng phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản theo hướng sản xuất hàng hoá, trong đó tập trung phát triển cây, con là đặc sản, thế mạnh của địa phương; Phát triển du lịch, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03-01-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Gia đình bà Quan Thị Cát, thôn Ka Nò, xã Khuôn Hà được hỗ trợ con giống phát triển kinh tế.

Sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khuôn Hà đã ban hành quy chế làm việc, xây dựng và ban hành chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy; chương trình kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên toàn khóa. Các chi bộ, tổ chức, đoàn thể đã đảm nhận việc tuyên truyền nội dung của Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, nhân dân trên địa bàn xã. Ông Quan Văn Hậu, Bí thư Chi bộ thôn Ka Nò cho biết, ngay sau đại hội Chi bộ thôn Ka Nò đã tổ chức họp thôn, truyền tải những nội dung cơ bản của Đại hội đến toàn thể nhân dân. Từ đó, lấy ý kiến của các đảng viên và nhân dân trong việc triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đảng ủy xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, tiêu biểu là tập trung phát triển kinh tế. Xã đã tiến hành các dự án theo Chương trình 30a hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo con giống để phát triển kinh tế. Trong đó, xã đã thực hiện bàn giao dê cho 33 hộ với tổng trị giá 260 triệu đồng. Anh Hoàng Văn Hiệp, thôn Nà Hu cho biết, gia đình anh thuộc hộ mới thoát nghèo năm 2019 nên được hỗ trợ 1 cặp dê giống để phát triển kinh tế. Trước khi được hỗ trợ, anh đã được tham gia tập huấn về kỹ thuật chăm sóc dê. Đây là cơ hội tốt để gia đình anh có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế. Ngoài ra, xã Khuôn Hà đang khẩn trương rà soát, thống kê triển khai dự án phát triển đàn lợn với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng.

Ngoài việc tập trung phát triển kinh tế, xã Khuôn Hà còn quan tâm đầu tư đến vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư. UBND xã đã thực hiện vận động người dân mỗi tuần 3 lần thực hiện thu gom rác thải và vận chuyển vào khu vực tập kết của xã đã được quy hoạch. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng các tuyến đường hoa của các thôn nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.

Với những nỗ lực, quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, bằng những giải pháp sát đúng, phù hợp với thực tế của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Khuôn Hà sẽ từng bước đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng xã đã đề ra.

                                                                                                                                                       Nguồn: Báo Tuyên Quang Online.

Xem tin theo ngày:   / /