Khẩn trương đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2020 - 19:42 Đã xem: 22

Đến nay các đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch. Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành các đảng bộ đã triển khai các nội dung công việc với quyết tâm sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Đảng bộ huyện Na Hang là đơn vị được Tỉnh ủy lựa chọn làm đại hội điểm cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã đề ra 2 khâu đột phá trong giai đoạn mới gồm: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, giá trị gia tăng cao; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện. Đồng chí Hoàng Anh Cương, Bí thư Huyện ủy cho biết, để sớm hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, sau đại hội Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã khẩn trương bổ sung hoàn chỉnh, ban hành nghị quyết đại hội, thông qua Chương trình hành động và xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa. Đồng thời, phân công từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các lĩnh vực và phụ trách các chi, đảng bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Huyện ủy đang chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để thống nhất trong toàn đảng bộ.


Tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả thôn Lục Mùn, xã Phúc Ninh (Yên Sơn) trao đổi kinh nghiệm sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chia sẻ: Với quyết tâm nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Yên Sơn đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua để hoàn thành các mục tiêu đề ra của nhiệm kỳ mới. Huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII tới các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện để nắm rõ, hiểu sâu. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện của tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Ma Phúc Hà, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa cho biết: Để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, huyện chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tập trung làm tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ huyện, bám sát các chương trình hành động và nghị quyết đại hội cùng cấp; xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội thắng lợi, hiệu quả ngay từ năm đầu tiên. Cùng với đó, huyện đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo đúng yêu cầu của Trung ương, của tỉnh. 

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, Đảng bộ huyện Lâm Bình đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, bảo đảm đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Quan điểm của huyện là việc xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực hiện cần xác định những nội dung cơ bản, trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện; có bước đi phù hợp gắn với những việc cần làm ngay, những vấn đề giải quyết sớm và nhiệm vụ căn cơ, lâu dài... Ngay trong những ngày đầu nhiệm kỳ mới, huyện cũng đã thực hiện hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với HĐND và UBND huyện; hợp nhất cơ quan UBKT Huyện ủy, Thanh tra huyện thành cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Lâm Bình.

Niềm tin, khí thế mới đang lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh từ những quyết sách mới của các đại hội cấp trên cơ sở. Qua đó thể hiện rõ quyết tâm cao của các địa phương, đơn vị trong tỉnh để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Nguồn: Báo Tuyên Quang Online.

Xem tin theo ngày:   / /