UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

Thứ Hai, ngày 23 tháng 11 năm 2020 - 15:08 Đã xem: 21

Sáng 23-11, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11. Dự họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện thành phố.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì phiên họp. Ảnh: Việt Hòa

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo thực hiện thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương; kinh phí Trung ương ủy quyền, kinh phí viện trợ, kinh phí cấp theo ngành dọc và một số quỹ địa phương quản lý 10 tháng năm 2020; một số nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu điều hành thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương cuối năm 2020. Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước 10 tháng trên địa bàn đạt trên 1.718 tỷ đồng, đạt trên 70% dự toán.

Đến hết tháng 10-2020, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt 65,9% kế hoạch. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị điều chuyển nguồn vốn một số công trình, dự án. Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương, các chủ đầu tư cần tập trung triển khai đấu thầu ngay trong tháng 12. Đồng thời, các ngành, địa phương cần tập trung quyết liệt các giải pháp giải ngân đạt 100% theo kế hoạch. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng trình bày tại kỳ họp Kế hoạch đầu tư và xây dựng vốn ngân sách địa phương năm 2021, Kế hoạch đầu tư năm 2021 vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại phiên họp.  Ảnh: Việt Hòa

Đại diện Sở Nội vụ trình bày 2 nội dung giao biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng lao động; phê duyệt số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Theo kế hoạch của Bộ Nội vụ giao năm 2021, Tuyên Quang có số lượng người làm việc trên 15.000 người; giảm 305 biên chế viên chức; giảm 39 biên chế công chức.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp về thu ngân sách, công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công; công tác kiểm soát chi, tình hình quyết toán các dự án; các nội dung thiết kế mẫu trụ sở đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các nội dung quan trọng khác các đại biểu sẽ tham gia  bằng văn bản trình UBND tỉnh xem xét, kết luận.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận phiên họp. Ảnh: Việt Hòa

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, nguyên nhân một số khoản thu ngân sách đạt thấp ngoài các yếu tố khách quan còn do công tác rà soát các khoản thu, đôn đốc chưa quyết liệt; tiến độ giải ngân các dự án chậm; công tác xác định giá tính tiền thuê đất còn chậm dẫn đến khoản thu này còn chậm. Đồng chí đề nghị Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cần xác định lại từng khoản thu, từng sắc thuế để có giải pháp xử lý các nguồn hụt thu, giải pháp bù đắp các khoản thu để báo cáo UBND tỉnh các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch thu ngân sách. Lãnh đạo các địa phương cần có giải pháp bù đắp các nguồn thu bị hụt.

Về công tác chi ngân sách Nhà nước, đồng chí nhấn mạnh cần tập trung giải ngân vốn đầu tư công; ưu tiên các khoản chi cho công tác an sinh xã hội, các nghị quyết của HĐND tỉnh mang tính cấp bách. Đồng chí nhất trí thông qua báo cáo của Sở Tài chính về thực hiện thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương; một số nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu điều hành thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương cuối năm 2020, giao Sở Tài Chính tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện văn bản trình UBND tỉnh.

Đối với kế hoạch đầu tư và xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn lực đầu tư năm 2021, đồng chí nhấn mạnh cần tập trung bố trí nguồn lực đầu tư vào các nhiệm vụ, các khâu đột phá của tỉnh, đặc biệt thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa kênh mương; bố trí nguồn lực quy hoạch tỉnh; đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin...

Để thực hiện việc tinh giảm biên chế, UBND tỉnh nhất trí chuyển Bệnh viện Y dược cổ truyền và Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang cơ chế bệnh viện tự chủ. Sở Y tế và hai bệnh viện này sẽ phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương xây dựng Hội đồng quản lý của hai bệnh viện, đề án vị trí việc làm, đề án tự chủ theo nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Về việc thiết kế xây dựng trụ sở đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cần đảm bảo tính bền vững về kết cấu, trang trọng về kiểu dáng, hợp lý về công năng. Đồng chí giao Sở Xây dựng đánh giá lại việc thực hiện mẫu thiết kế truyền thống; rà soát lại các quy chuẩn, quy định để điều chỉnh bổ sung thiết kế...

Theo Báo Tuyên Quang Online

Xem tin theo ngày:   / /