Na Hang củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ sau đại hội

Thứ Ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020 - 11:16 Đã xem: 58

Sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chú trọng, sắp xếp đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp xã nhằm đảm bảo sự ổn định, kế thừa liên tục trong công tác cán bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII đã bầu 38 đồng chí vào BCH Đảng bộ và 10 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Huyện ủy khóa mới. Ngay sau khi có quyết định chuẩn y của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp và ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH khóa mới. Trong đó, ban hành quyết định phân công phụ trách địa bàn và lĩnh vực. Đồng thời, tiến hành sắp xếp, bố trí kịp thời để thực hiện chế độ, chính sách và làm tốt công tác tư tưởng đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử theo quy định của Đảng và Nhà nước.


Đồng chí Hoàng Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn họp nắm tình hình hoạt động
của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương.

Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện quy trình bổ nhiệm, điều động, luân chuyển theo đúng quy định. Sau đại hội đến nay, đã có 15 chức danh chủ chốt được sắp xếp, bố trí thuộc các cơ quan của Huyện ủy, UBND huyện. Trong đó, khối Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện bổ nhiệm mới 7 chức danh; khối UBND huyện bổ nhiệm 8 chức danh là trưởng, phó các phòng, ban của huyện.

Đối với cấp cơ sở, ngay sau đại hội, cùng với việc sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới và thực hiện chế độ, chính sách đối với những đồng chí không tái cử, Huyện ủy chỉ đạo sát sao công tác sắp xếp, bố trí vào các chức danh chủ chốt còn thiếu khuyết. Theo đó, thị trấn Na Hang, các xã Hồng Thái, Thượng Nông, Sinh Long là những địa phương được củng cố, kiện toàn tại chỗ đội ngũ cán bộ chủ chốt sau đại hội với 6 chức danh. Trong đó, 1 chức danh Bí thư Đảng ủy, 2 chức danh Chủ tịch UBND, 1 chức danh Chủ tịch HĐND xã, 1 Phó Chủ tịch HĐND, 1 Phó Chủ tịch UBND. Ban Tổ chức Huyện ủy dự kiến tiếp tục tham mưu kiện toàn một số chức danh cán bộ chủ chốt của xã Sơn Phú, thị trấn Na Hang; xã Thượng Nông, xã Yên Hoa...

Theo đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, thời gian qua, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát lại chức danh còn thiếu khuyết. Đối với cấp cơ sở, điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ bảo đảm theo cơ cấu đề án nhân sự gắn với các chủ trương của cấp trên như bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND, người đứng đầu cấp ủy không phải người địa phương, các chức danh chủ chốt không giữ nhiệm vụ 2 nhiệm kỳ liên tiếp ở cùng 1 đơn vị hành chính…

Từ tháng 8-2020, đồng chí Trần Đức Tuấn, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy được HĐND xã Sinh Long bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Là cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương, ngay khi nhận nhiệm vụ mới, anh đã sâu sát cơ sở, từng bước nắm chắc tình hình địa phương. Anh cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung làm tốt công tác giảm nghèo. Từ 1 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện với 80,84% năm 2016, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 49,12%, giảm 31,72%. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, xác định công tác xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ then chốt trong nhiệm kỳ mới để nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, trên cương vị, chức trách của mình, anh sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ xã đoàn kết, thống nhất, triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo. Trong đó, trọng tâm là xây dựng kế hoạch giảm nghèo, lao động việc làm giai đoạn 2021 - 2025 sát thực tiễn; phân loại đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đánh giá, xác định nguyên nhân để xây dựng kế hoạch tổng hợp về giải pháp đến từng hộ gia đình. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các chính sách, huy động các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo.

Đồng chí Hoàng Văn Hiếu, Chủ tịch UBND thị trấn Na Hang vừa được nhận quyết định chuẩn y kết quả bầu cử chức danh Bí thư Đảng ủy thị trấn khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 cho biết: Xây dựng và phát triển thị trấn đạt tiêu chí đô thị loại IV là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bởi vậy, anh tích cực cùng với tập thể cấp ủy lãnh đạo, huy động mọi nguồn lực để thị trấn phát triển kết cấu hạ tầng; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất phục vụ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thị trấn sẽ tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt sau đại hội Đảng các cấp, Na Hang đã sớm ổn định bộ máy cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Từ đó, phát huy được sức mạnh trí tuệ của tập thể và năng lực, sở trường công tác của mỗi cán bộ trong xây dựng hệ thống chính trị của huyện ngày càng vững mạnh, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống.

Theo Báo Tuyên Quang Online

Xem tin theo ngày:   / /