Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang Về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn các huyện: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Thứ Tư, ngày 9 tháng 2 năm 2022 - 20:52

Ngày 21/12/2021, Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX đã ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐND Về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn các huyện: Lâm Bình, Chiêm Hóa, Yên Sơn, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Xem chi tiết tại đây:

File đính kèm: Kích chuột để tải về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 156 | Trang: 1 trên tổng số 16 trang  
Xem tin theo ngày:   / /