Đề cương Tài liệu tuyên truyền tháng 02 năm 2022

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2022 - 11:06

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập Tài liệu tuyên truyền tháng 02 năm 2022 gồm 03 nội dung:

Xem chi tiết văn bản tại đây:

File đính kèm: Kích chuột để tải về
Xem tin theo ngày:   / /