Tuyên Quang: Phát huy vai trò của công tác tuyên giáo trong phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, ngày 8 tháng 3 năm 2022 - 09:55

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục chính trị Quân khu 2 với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí; năm 2021, công tác tuyên giáo của tỉnh đã góp phần quan trọng trong phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm, nắm chắc định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động chỉ đạo định hướng các cơ quan báo chí trong tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh của tỉnh để kịp thời tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; công tác diễn tập khu vực phòng thủ; kết quả và kinh nghiệm công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh ở các cấp; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành Pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của lực lượng vũ trang tỉnh, của Quân khu 2; các cuộc luyện, diễn tập chiến đấu trị an; diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng; chính sách, hậu phương quân đội, phong trào đền ơn, đáp nghĩa; đặc biệt là tuyên truyền về lực lượng quân đội tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân; tuyên truyền các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, địa phương, đơn vị.

Theo đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo đúng định hướng. Báo Tuyên Quang đã có hàng trăm tin, bài, ảnh, thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng phim tài liệu, phóng sự chuyên đề, chuyên mục Quốc phòng toàn dân với hàng trăm tin, bài, phóng sự... tuyên truyền, phản ánh về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền trong các dịp kỷ niệm 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021), 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021); 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946-19/10/2021).

Công tác phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được chú trọng thực hiện tốt. Hệ thống tuyên giáo của tỉnh đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm: 91 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2021); 81 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2021); 71 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2021). Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2021; kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; thường xuyên nắm thông tin trên không gian mạng; tham mưu các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trước các vụ việc đột xuất, quan trọng, nhạy cảm, kịp thời định hướng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân hiểu đúng bản chất sự việc, không để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền kích động, lôi kéo chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội. Chỉ đạo viết bài tuyên truyền định hướng thông tin về xây dựng Dự án công viên nghĩa trang Thiên Đường xã Lang Quán, huyện Yên Sơn; định hướng, phản bác các thông tin xuyên tạc về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Lâm Bình. Đồng thời tăng cường tuyên truyền những thông tin tốt, tích cực trên internet, mạng xã hội. 

Cổng Thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh mở chuyên mục “quốc phòng-an ninh”, tăng cường các tin, bài viết phản ánh hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 2 và lực lượng vũ trang tỉnh. Năm 2021, thực hiện đăng tải 58 tin, bài viết tại chuyên mục “quốc phòng-an ninh”. Bản tin Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành đã chủ động đăng tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trang “Người Tuyên Quang” của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tích cực chia sẻ các thông tin chính thống, đăng tải các bài viết tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên mạng xã hội. 

Công tác phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và các đoàn phóng viên lên tác nghiệp, sản xuất chương trình và thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh của tỉnh được thực hiện có hiệu quả góp phần tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo Quy chế phối hợp giữa Cục chính trị Quân khu 2 với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí góp phần khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu, lực lượng vũ trang tỉnh và Nhân dân trong giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của dân tộc và Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, những chiến công của quân và dân Tuyên Quang trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng và củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

Hoàng Trang
 

Xem tin theo ngày:   / /