Nghị quyết số 03 /NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa XIX về Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đầu tư khai thác, chế biến quặng thiếc Phú Lâm

Thứ Tư, ngày 23 tháng 3 năm 2022 - 11:40

Xem chi tiết tại đây:

File đính kèm: Kích chuột để tải về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 156 | Trang: 1 trên tổng số 16 trang  
Xem tin theo ngày:   / /