Bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện

Thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022 - 13:12

Sáng 12-4, tại Hội trường LĐLĐ tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với trường Chính trị tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, cho 225 học viên là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Trong 3 ngày, các học viên được bồi dưỡng kiến thức theo kỹ năng dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân với 14 chuyên đề liên quan như: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện; kỹ năng giám sát, phát triển năng lực thực thi nhiệm vụ; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh; thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách Nhà nước cấp huyện, giám sát quản lý Nhà nước về đất đai, kỹ năng giám sát xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và giám sát quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế ở cấp huyện; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho các đại biểu HĐND cấp huyện trang bị, củng cố, cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu dân cử; xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Theo Minh Thủy/baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /