Na Hang nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ Tư, ngày 11 tháng 5 năm 2022 - 14:47

Thời gian qua, đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy ở cơ sở của Đảng bộ huyện Na Hang đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Đội ngũ này ngày càng nâng cao nhận thức, kỹ năng lãnh đạo, cách thức điều hành sinh hoạt chi bộ, xác định đúng đắn, đầy đủ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện công tác Đảng ngày một tốt hơn.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ
tại thôn Đống Đa, xã Thượng Nông (Na Hang).

Chi bộ thôn Nà Kham, xã Năng Khả có 51 đảng viên, hầu hết là đảng viên dân tộc thiểu số. Trong đó, 10 đảng viên đi làm ăn xa, 10 đảng viên miễn sinh hoạt. Từ năm 2016 trở về trước, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao; nền nếp sinh hoạt chi bộ còn chưa duy trì theo đúng Điều lệ Đảng; nội dung sinh hoạt chưa có nhiều đổi mới, vẫn còn nghèo nàn, đơn điệu, thiếu những buổi sinh hoạt chuyên đề. Công tác tự phê bình và phê bình còn hạn chế vì còn nể nang, né tránh; đảng viên chưa phát huy được hết vai trò tiền phong, gương mẫu.

Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo củng cố, kiện toàn lại chức danh Bí thư Chi bộ và Chi ủy chi bộ Nà Kham. Bà Hoàng Thị Huế được đảm nhiệm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn từ tháng 8-2016. Bà Huế cùng với chi ủy chi bộ thống nhất, đồng lòng trong thực hiện các giải pháp trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trước tiên, bà nêu cao vai trò của cấp ủy, tổ trưởng tổ đảng về tinh thần, trách nhiệm, vai trò trong sinh hoạt chi bộ; chỉnh đốn ngay tình trạng đảng viên dự sinh hoạt không đúng giờ, vắng mặt không có lý do... Trước khi sinh hoạt chi bộ, từng tổ đảng họp, đánh giá những mặt ưu điểm, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên; giải pháp, phương hướng trong tháng tiếp theo và thống nhất nội dung đưa ra tại kỳ họp chi bộ.

Đảng viên Đinh Thị Phượng, Chi bộ Nà Kham cho biết, thời gian qua, cấp ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chị thấy được việc tham gia sinh hoạt và phát biểu ý kiến không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi, là dịp thể hiện các chính kiến, được tham gia góp ý vào xây dựng Nghị quyết, tham gia xây dựng Đảng.

Đảng bộ thị trấn Na Hang có 19 chi bộ. Trong đó có 16 chi bộ tổ dân phố và 4 chi bộ trực thuộc. Thời gian qua, Đảng ủy thị trấn thường xuyên quan tâm, kiện toàn đội ngũ cấp ủy, chủ động bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ bí thư chi bộ và chi ủy viên. Qua bồi dưỡng và dưới sự chỉ đạo cấp ủy cấp trên, cấp ủy tổ dân phố đã coi trọng, nâng cao trách nhiệm, đổi mới phương pháp, tác phong, nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ. Qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, chi ủy chi bộ tổ dân phố đã chủ động, tập trung lãnh đạo hiệu quả phát triển văn hóa - xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; vận động nhân dân giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng cơ sở; bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...

Đồng chí Hoàng Bích Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn là cấp ủy phụ trách chi bộ 3 chi bộ tổ dân phố. Chị thường xuyên xuống dự sinh hoạt chi bộ theo định kỳ; nắm chắc và thường xuyên quán triệt, hướng dẫn chi ủy, đảng viên về Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ.

Bà Đoàn Thị Phức, Bí thư Chi bộ, tổ dân phố 10 thời gian qua đã cùng với chi ủy lãnh đạo, thực hiện hiệu quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ có 73 đảng viên, trong đó 66 đảng viên sinh hoạt chính thức. Hàng tháng, nội dung sinh hoạt chi bộ đều được chi ủy thảo luận, thống nhất kỹ lưỡng trước khi đưa ra sinh hoạt chi bộ. Các kỳ sinh hoạt chi bộ luôn gắn với thực hiện chế độ thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá kiểm điểm nhiệm vụ trong tháng và xây dựng phương hướng nhiệm vụ tháng sau, phân công nhiệm vụ đảng viên. Chi ủy điều hành, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giáo dục và rèn luyện đảng viên. Qua các kỳ sinh hoạt đã không ngừng bồi dưỡng kiến thức, lý luận thực tiễn, năng lực công tác đảng cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ. Hàng tháng, đánh giá chất lượng sinh hoạt đều đạt tốt.

Đồng chí Ma Thanh Tân, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết, Đảng bộ huyện hiện có 37 chi bộ, đảng bộ cơ sở với 209 chi bộ trực thuộc. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thời gian tới, Đảng bộ huyện chú trọng tới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy bảo đảm yêu cầu về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy cấp trên được phân công trực tiếp lãnh đạo, theo dõi, hướng dẫn các hoạt động của chi bộ. Huyện ủy tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy với tổ chức đảng, đảng viên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Theo Bích Hằng/baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /