Tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 132 năm, Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Ba, ngày 17 tháng 5 năm 2022 - 16:50

Kỷ niệm 132 năm, Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), sáng ngày 17/5/2022, tại Nhà Văn hóa thôn 4, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Thường trực Đảng ủy xã Tân Tiến tổ chức Hội nghị tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; thông tin thời sự nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2022 và tình hình khu vực, thế giới trong thời gian gần đây.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin tại Hội nghị về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tham dự Hội nghị có gần 200 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; cán bộ, công chức, viên chức xã Tân Tiến; Bí thư chi bộ, Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn xã, Trưởng thôn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Ban Chấp hành các đoàn thể và đại diện đảng viên của các chi bộ thôn bản.

Tại Hội nghị, báo cáo viên cấp tỉnh là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin cho các đại biểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những quan điểm, tư tưởng và đạo đức, phong cách của Người trong quá trình đấu tranh cách mạng giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và trong quá trình lãnh đạo đất nước, đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về phát huy sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ trung thành của nhân dân... Giới thiệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang “về phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững”. Thông tin thời sự nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước trong 5 tháng đầu năm 2022; tình hình xung đột Nga - Ukraine và một số nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm trong cán bộ, đảng viên tháng 5/2022.

Đây là hoạt động tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tham gia các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở nhân kỷ niệm 132 năm, Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu./.

Anh Nguyễn

Xem tin theo ngày:   / /