Giao việc đột phá, đổi mới - tạo môi trường rèn luyện cán bộ

Thứ Tư, ngày 15 tháng 6 năm 2022 - 10:22

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành Quy định về giao việc đột phá, việc đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là Trưởng các Ban Đảng Tỉnh ủy, giám đốc các sở, bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung giải quyết những việc lớn, việc khó, những điểm nghẽn liên quan đến quá trình lãnh đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị và đời sống của Nhân dân…

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị triển khai giao việc đột phá, đổi mới đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ quản lý. Ảnh: Thành Công

Các đồng chí được giao việc đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có cán bộ được giao việc cũng coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm chung; thống nhất mục tiêu, xác định phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, đưa ra những giải pháp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức và cá nhân.  

Theo đó, năm 2020, đã giao việc đột phá, đổi mới cho 13 đồng chí là người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện, thành phố. Sau hơn một năm triển khai thực hiện đã đem lại kết quả rõ rệt, nhiều việc khó, việc tồn tại ở cơ sở được giải quyết.

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trương mở rộng đối tượng đến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực các huyện ủy, thành ủy việc đăng ký giao việc đột phá, đổi mới không chỉ cho 1 năm mà giao việc cho cả nhiệm kỳ. Theo đó, đã mở rộng giao 244 việc đột phá, đổi mới cho 76 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý,giao 219 việc cho 65 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý còn lại. Chỉ đạo khuyến khích các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh giao việc đột phá, đổi mới cho cán bộ được phân cấp quản lý.

Có thể khẳng định: Việc thực hiện "Đăng ký và giao việc đột phá, đổi mới" đã tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, đảng viên khẳng định được tính tiên phong, gương mẫu, năng động, phát huy năng lực trong công tác lãnh đạo, điều hành, nhất là đối với người đứng đầu; tạo môi trường và động lực để cán bộ phát huy tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo được lòng tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Sau thời gian thực hiện, đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều đồng chí có cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, có "sản phẩm" cụ thể, đặc biệt là nhiều công việc tồn tại, vướng mắc, khó khăn và thậm chí kéo dài nhiều năm đã được giải quyết hiệu quả, dứt điểm, tạo hiệu ứng tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kinh nghiệm rút ra từ quá trình thực hiện các nhiệm vụ đột phá được giao, đó là: Bám sát cơ sở, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, phát hiện và xử lý kịp thời những vướng mắc, phát sinh ở cơ sở để đề xuất với cấp ủy tỉnh, huyện các biện pháp giải quyết trên cơ sở đặt lợi ích của người dân lên cao nhất trước nhất nhưng không trái với quy định của Nhà nước.

Với hình thức giao việc đột phá, đổi mới, cụ thể tập trung vào các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, việc lớn, việc khó, những điểm nghẽn để bứt phá, phát triển cho từng cá nhân trực tiếp phụ trách, chủ trì thực hiện, cấp trên có "đầu mối" cụ thể để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mà qua đó một số việc lớn, việc tồn tại, vướng mắc, khó khăn kéo dài ở Tuyên Quang đã được giải quyết. Cán bộ được rèn luyện về tư duy, phương pháp lãnh đạo, quản lý, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong giải quyết những việc bức xúc, nổi cộm kéo dài nhất là ở cơ sở, tạo được lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã  đề ra./.

N.T.B.H

Xem tin theo ngày:   / /