Cần phải xem báo Đảng

Thứ Sáu, ngày 17 tháng 6 năm 2022 - 15:00

Giữa muôn vàn công việc, Bác Hồ vẫn dành thời gian viết bài cho báo Đảng. Bài viết “Cần phải xem báo Đảng” đăng Báo Nhân Dân số 197, ngày 24-6-1954 ngắn gọn nhưng súc tích, khái quát cao như phong cách viết vốn có của Bác. Ngày nay, làm báo giữa thời đại kỷ nguyên số, bùng nổ thông tin, đọc và suy nghĩ những điều Bác Hồ dạy trong bài báo “Cần phải xem báo Đảng” vẫn còn nguyên giá trị thời sự đối với người đọc, người xem, đặc biệt là đối với những người làm báo chí cách mạng.

Nguyễn Đình Lộc

Xem tin theo ngày:   / /