Tuyên Quang sau 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, ngày 17 tháng 6 năm 2022 - 17:21

Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó yêu cầu thời gian tới để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả thiết thực, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2022.

Nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của Kết luận số 01-KL/TW, công tác cụ thể hóa, triển khai được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh thực hiện đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Để Kết luận số 01-KL/TW nhanh chóng đi vào cuộc sống, Tuyên Quang xác định việc xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập, triển khai Kết luận là vấn đề trọng tâm đầu tiên. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) ban hành Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 06/11/2021 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch: Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 27/8/2021 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021; Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 20/01/2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 để chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

Tất cả các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và kế hoạch của ban thường vụ cấp ủy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, 2022. Có 100% chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, 2022.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021: Toàn tỉnh tổ chức 27 điểm cầu kết nối hội nghị trực tuyến toàn quốc, có 1.791 đại biểu tham dự; tổ chức 974 hội nghị học tập cho 49.945 cán bộ, đảng viên; tuyên truyền cho 228.308 quần chúng, đoàn viên, hội viên; đại diện hộ gia đình được tuyên truyền là 162.055.

Tổ chức biên soạn, phát hành 67.000 cuốn Tài liệu chuyên đề năm 2022: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững" tới các chi bộ, chi đoàn, chi hội, ban công tác Mặt trận, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh làm tài liệu học tập và tuyên truyền tới Nhân dân.

Ngày 10/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2022 và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức quy mô lớn, với 170 điểm cầu và 16.250 cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt. Báo cáo viên tại Hội nghị là những giáo sư đầu ngành (Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương) và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp truyền đạt. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên Báo Tuyên Quang Online, thu hút hơn 40.000 lượt xem, trên 70.000 lượt tiếp cận, gần 900 like, hơn 200 comment video clips nội dung Hội nghị. Các trang thông tin điện tử của tỉnh đưa tin về Hội nghị có trên 10.000 lượt người xem, trên 20.000 lượt người tiếp cận. Fanpage Người Tuyên Quang có gần 2.000 lượt chia sẻ bài viết tuyên truyền về Hội nghị. Đồng thời, nội dung Hội nghị được tuyên truyền trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và bản tin thời sự VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã hoàn thành xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và năm 2021, 2022; lựa chọn xây dựng các mô hình tiêu biểu, đăng ký nội dung đột phá, làm theo của tập thể và cá nhân tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chung tay bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa. Toàn tỉnh triển khai xây dựng 12 mô hình tiêu biểu cấp huyện, thành phố; 251 mô hình cấp cơ sở của 251/251 đảng bộ cơ sở; 40 mô hình tiêu biểu của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; hàng chục ngàn việc làm theo của tập thể chi bộ, chi đoàn, chi hội, đoàn viên, hội viên; 53.000 việc làm theo của đảng viên…

Việc sơ kết, đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được triển khai nghiêm túc, chất lượng, lan tỏa. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Lễ báo công dâng Bác gắn với biểu dương khen thưởng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tại các hội nghị và Lễ báo công dâng Bác, đã biểu dương, khen thưởng 487 tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2022.

Tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam, trong những ngày tháng 5 lịch sử, toàn tỉnh sôi nổi các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2022):

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức Chương trình nghệ thuật "Hồ Chí Minh - đẹp nhất tên Người", Chương trình được tường thuật trực tiếp trên Báo Tuyên Quang điện tử, fanpage Báo Tuyên Quang Online, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Báo Tuyên Quang tổ chức Chương trình tọa đàm và xây dựng phóng sự về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát trên Báo Tuyên Quang Online đúng ngày sinh nhật Bác 19/5/2022.

Toàn tỉnh tổ chức trên 1.500 Lễ báo công dâng Bác, trên 2.000 chương trình hành trình về nguồn, kết nạp Đảng - Đoàn - Hội - Đội tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Tổ chức trên 100 buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, chi hội thảo luận, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Bác, gắn với chuyên đề năm 2022 và đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn thanh niên các cấp tổ chức 350 buổi ôn truyền thống kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Bản tin thông báo nội bộ hằng tháng, với những câu chuyện bình dị về Bác Hồ, về những gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; biên tập đề cương tuyên truyền kỷ niệm 132 Ngày sinh nhật Bác. Các cấp tổ chức trên 10.500 buổi biểu diễn văn nghệ, 15.800 trận thi đấu giao hữu thể thao. Các Đội thông tin lưu động của tỉnh tuyên truyền trên 2.000 lượt, tới trên 63.000 lượt người. Các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng trên 650 tin, bài, phóng sự, video clips… tuyên truyền về Ngày sinh nhật Bác, các tấm gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2022.

Đào Việt Dũng

Xem tin theo ngày:   / /