Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng Hội Nhà báo và Tạp chí Tân Trào nhân Ngày Báo chí Cách mạng 21-6

Thứ Hai, ngày 20 tháng 6 năm 2022 - 16:48

Ngày 20-6, đồng chí Đỗ Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực BanTuyên giáo Tỉnh ủy thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đã tới thăm và chúc mừng Hội Nhà báo và Tạp chí Tân Trào nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022).

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng Hội Nhà báo nhân Ngày Báo chí cách mạng 21-6​.

Đồng chí Đỗ Hồng Thanh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Nhà báo và Tạp chí Tân Trào trong thời gian qua. Trong đó đã làm tốt vai trò tập hợp đội ngũ những người làm báo thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước tới nhân dân; bám sát các sự kiện, tuyên truyền đậm nét, hiệu quả, kịp thời phát hiện, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực; chọn lọc đăng tải những bài viết có nội dung tư tưởng tốt. Các tác phẩm đã góp phần vào việc tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa - văn nghệ và phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng Tạp chí Tân Trào nhân Ngày Báo chí cách mạng 21-6

 Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Hội Nhà báo và Tạp chí Tân Trào tiếp tục đổi mới, bám sát chỉ đạo của tỉnh để chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh một cách sinh động, dễ hiểu và hiệu quả nhất đến các tầng lớp nhân dân. Hội Nhà báo tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo; tích cực chuyển đổi số trong thực hiện hoạt động nghiệp vụ và sản xuất tin, bài đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của báo chí hiện đại. Tạp chí Tân Trào không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tác phẩm, kịp thời cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Theo Thanh Phúc/baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /