Mục đích, kế hoạch, giải pháp Kế hoạch số 109/KH-UBND về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022 - 08:53

Ngày 06/6/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với mục đích, kế hoạch, giải pháp cụ thể như sau:

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 452 | Trang: 1 trên tổng số 46 trang  
Xem tin theo ngày:   / /