Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”

Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022 - 16:26

Tuyên Quang là nơi có di tích cách mạng Lào nằm tại thôn Ngòi và thôn Đá Bàn, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn. Nơi đây từng là nơi ở, làm việc của đồng chí Cay xỏn Phômvihản; nơi ở và làm việc của Hoàng thân Xuphanuvông; nơi ở, làm việc của đơn vị bộ đội Lào; di tích Hội trường Đại hội đại biểu Neo Lào Ítxala. Năm 2022, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Đây là hoạt động có ý nghĩa lịch sử khắc sâu tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Với ý nghĩa quan trọng đó, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, địa phương trong tỉnh cần tăng cường thông tin tuyên truyền về chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về quan hệ với Lào, các thành tựu hợp tác hai nước đã đạt được, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc về quan hệ hai nước, nhất là các vấn đề liên quan đến biên giới, lãnh thổ; tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác nhằm thắt chặt tình đoàn kết và sự hiểu biết của người dân về quan hệ Việt Nam - Lào trọng tâm là tuyên truyền về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào và các thành tựu hợp tác của hai nước trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào qua các thời kỳ lịch sử, tập trung nhấn mạnh vào giai đoạn từ năm 1962 đến nay; làm rõ bản chất đặc biệt, ý nghĩa, bài học lịch sử của mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. 

Tăng cường tuyên truyền về những dự án điển hình, cụ thể của Việt Nam ở Lào và những dự án điển hình của Lào tại Việt Nam, nhấn mạnh quá trình hợp tác, phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện lẫn nhau trong quá trình xây dựng và triển khai các dự án đó; những câu chuyện, bài viết về người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào; những cá nhân điển hình có đóng góp quan trọng cho việc phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào.

Tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962), Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977) và các hoạt động trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”. Đặc biệt, các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh cần tích cực, chủ động tuyên truyền và tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp. Tham gia Cuộc thi sẽ góp phần khơi dậy ý thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp tục vun đắp cho quan hệ hữu nghị mẫu mực, thủy chung, trong sáng, đã trở thành biểu tượng cao đẹp trong lịch sử quan hệ quốc tế.

Bên cạnh đó cần gắn công tác tuyên truyền với giới thiệu vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người; truyền thống văn hóa, lịch sử; các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Lào. Giới thiệu những cá nhân điển hình người Lào sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam có đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ hai nước trên các lĩnh vực.

Di tích cách mạng Lào tại thôn Ngòi - Đá Bàn, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn. Nguồn ảnh: tuyenquang.gov.vn

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp, như: thông qua các tài liệu, ấn phẩm bản tin nội bộ, sách, tài liệu tuyên truyền; các tin, bài trên báo chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; mạng lưới truyền thanh cơ sở; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ…Gắn tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” với phản bác các luận điệu xuyên tạc chia rẽ mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền sẽ góp phần tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân và sự ủng hộ của quốc tế; giáo dục truyền thống lịch sử, khích lệ, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tiếp tục vun đắp vào mối quan hệ Việt Nam - Lào đã được các thế hệ lãnh đạo Việt Nam và Lào dày công gây dựng và vun đắp. Tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong tình hình mới.

Hoàng Trang
 

Xem tin theo ngày:   / /