Tuyên Quang đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Ba, ngày 5 tháng 7 năm 2022 - 16:09

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, diện tích tự nhiên 5.870km2, có 6 huyện và 1 thành phố với 138 xã, phường, thị trấn. Dân số toàn tỉnh trên 770 ngàn người. Những năm qua, cùng với sự phát triển chung của cả nước, hệ thống hạ tầng viễn thông của tỉnh Tuyên Quang có bước phát triển đáng kể với sự có mặt của các doanh nghiệp lớn như Vinaphone, Viettel, Mobiphone,…; tỷ lệ thuê bao điện thoại bình quân là 72,7/100 người dân; mật độ thuê bao Internet qua hệ thống cáp quang là 14,6 thuê bao/100 người dân[1] .

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ và các đại biểu dự Hội nghị tập huấn viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Hiện nay, người dân Tuyên Quang tạo lập, sử dụng mạng xã hội đang tăng lên về mặt số lượng rất nhanh, trên địa bàn tỉnh, nhiều người đã tham gia sử dụng các mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok, Twitter, Instagram, Viber, Mocha,… Việc kiểm soát các trang facebook, Youtube, Ticktok cá nhân còn gặp khó khăn; xuất hiện một số tài khoản facebook, trang fanpage giả mạo các tổ chức, cơ quan báo chí, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đăng tải, đưa tin, bình luận phản ánh trái chiều, không đúng hoặc thiếu chính xác nhằm mục đích tống tiền, lợi dụng những vấn đề nhạy cảm mang tính thời sự liên quan đến các tập thể, cá nhân ở địa phương gây dư luận phức tạp, ít nhiều đã làm phân tâm trong cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó có một số tổ chức xã hội dân sự, phản động lưu vong như "Việt Tân", "Phong trào chấn hưng nước Việt", "Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam", "Lao động Việt" âm mưu, tìm cách xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Tuyên Quang đã thành lập trang Fanpage "Người Tuyên Quang" làm trang chính thống trên mạng xã hội Faceboook để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị, xã hội nổi bật; các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh; tuyên truyền, quảng bá các hình ảnh đẹp về quê hương, đất nước; tuyên truyền, chia sẻ việc khắc phục khó khăn đối với sản xuất của các doanh nghiệp trong tỉnh… đồng thời đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch.

Các đơn vị cấp huyện và tương đương thực hiện lập trang Fanpage và chia sẻ hàng chục nghìn lượt tin, bài tích cực; một số địa phương đã thực hiện được nhiệm vụ viết bài, bình luận phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tích cực huy động cộng tác viên các cấp tham gia hoạt động ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của các trang thông tin xấu, độc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang tăng cường công tác tuyên truyền tới đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh để nâng cao ý thức cảnh giác, nhận diện các âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, đặc biệt quan tâm tới đối tượng là thế hệ trẻ của tỉnh, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho quần chúng về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tăng cường sức đề kháng trước những cám dỗ của các thế lực thù địch; tuyên truyền ở các huyện, thành phố, khu công nghiệp, trường học và các tổ chức đoàn thanh niên... cho hàng chục nghìn người nghe.

Hiện nay, Tuyên Quang làm rất tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thực hiện Kế hoạch của Ban Bí thư và Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018  của Bộ Chính trị khóa XII nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, Nhân dân về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được nâng lên. Chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm của các thế lực thù địch. Từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận thức và thái độ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 Các cấp, các ngành có giải pháp, cơ chế phối hợp nhịp nhàng trong phát hiện, rà soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng đưa tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội, góp phần làm trong sạch môi trường thông tin trên Internet và mạng xã hội.

[1]Số liệu của Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp đến tháng 6 năm 2022

Hoàng Mai

 

Xem tin theo ngày:   / /