Hiệu quả trong xây dựng mô hình tiêu biểu tại xã Trường Sinh

Thứ Năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022 - 15:42

Trường Sinh là một xã thuộc vùng hạ huyện Sơn Dương (thành lập tháng 01/2020, trên cơ sở sáp nhập 02 xã Lâm Xuyên và Sầm Dương của huyện Sơn Dương). Xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 1.385.16 ha. Tổng số hộ dân là 1112 hộ với 4813 nhân khẩu cư trú tại 11 thôn, có 13 dân tộc anh em chung sống. Thu nhập kinh tế chủ yếu là từ sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đảng bộ xã có 340 đảng viên với 16 chi bộ trực thuộc (03 chi bộ trường học, 02 chi bộ Công an, Trạm y tế xã và 11 chi bộ nông thôn).

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa triển khai Kết luận đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Học tập và làm theo Bác được Đảng bộ cùng Nhân dân các dân tộc trong xã xác định là việc làm thường xuyên, hằng ngày và phải bằng những việc làm thực tế, mang lại hiệu quả; từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

 Đảng bộ đã xác định để thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị phải làm tốt 03 việc: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, Đảng bộ xã Trường Sinh đã có những chỉ đạo sát thực tế của địa phương, thúc đẩy việc học tập, làm theo Bác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã. Một trong những việc làm theo được Đảng bộ xác định tập trung thực hiện với quyết tâm cao, mang lại hiệu quả, đó là tập trung cây dựng các mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống Nhân dân.

  Vốn là một xã thuần nông, kinh tế chủ yếu của người dân chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi, cho nên để hỗ trợ xây dựng các mô hình tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp, cấp ủy, chính quyền xã quan tâm thực hiện tốt công tác khuyến nông, tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức xã và hộ nông dân có năng lực và uy tín ở các thôn; thường xuyên quan tâm phòng dịch, việc phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm.

Với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và Nhân dân, Trường Sinh đã xây dựng thành công nhiều mô hình hay, phát huy hiệu quả, cụ thể như: Hiện nay, toàn xã có 05 mô hình trang trại, 30 gia trại nuôi lợn kết hợp sinh sản và chăn nuôi lợn thương phẩm, với 700 con/lứa cho thu nhập từ 200 triệu đến 1,5 tỷ đồng/mô hình; có 01 mô hình doanh nghiệp nuôi bò sinh sản với trên 120 nái, cho thu nhập bình quân trên 1,2 tỷ đồng/năm; 01 mô hình doanh nghiệp nuôi dê, với 250 nái thu nhập bình quân đạt trên 200 triệu đồng/ năm; 02 mô hình trang trại nuôi thỏ, với trên 600 nái cho thu nhập bình quân trên 250 triệu đồng/ năm/mô hình…

Mô hình chăn nuôi lợn thịt chất lượng cao

Mô hình nuôi bò sinh sản

Mô hình nuôi thỏ sinh sản và thương phẩm

Bên cạnh các mô hình chăn nuôi đang phát huy hiệu quả tốt, các mô hình về trồng trọt cũng được quan tâm triển khai. Ngoài cây lúa, cây ngô truyền thống, Nhân dân đã đưa thành công các cây rau vào sản xuất thường xuyên. Xã đã triển khai thực hiện mô hình cánh đồng lớn áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào trong sản xuất làm giảm công lao động của nhân dân và đem lại hiệu quả kinh tế. Tổng sản lượng lương thực năm 2021 đạt 2.898 tấn, bằng 102% kế hoạch. Một trong những mô hình trồng cây lương thực đạt hiệu quả trên địa bàn xã là Mô hình trồng cây lạc. Năm 2019, diện tích trồng lạc mới chỉ có 4,77 ha, đến năm 2022, mô hình đã được phát triển lên đến 32 ha.

Mô hình trồng lạc năng suất cao và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Sản phẩm Dầu lạc Trường Thịnh của Hợp tác xã nông, lâm nghiệp Trường Sinh đã được tỉnh công nhận tinh dầu lạc theo hướng Vietgap tiêu chuẩn 4 sao. Hiện nay đã có sản phẩm cung ứng cho thị trường và bước đầu đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Sản phẩm dầu ăn Trường Thịnh đạt OCOP 4 sao

Ngoài ra, xã cũng đang khuyến khích Nhân dân đầu tư phát triển mô hình trồng dâu nuôi tằm, với tổng diện tích 0,3 ha; có 01 mô hình doanh nghiệp tư nhân May bao bì thu hút trên 30 công nhân tại địa phương với mức thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng trên người/ tháng… Và còn nhiều mô hình khác của Nhân dân trong xã đang từng bước phát huy hiệu quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo, vươn lên khá, giàu ngay trên quê hương. Đời sống Nhân dân trong xã không ngừng được cải thiện, nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 39.000.000đ/người/năm; công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả (đến 2022 còn 7,5%)…

Xây dựng, nhân rộng mô hình tiêu biểu là hướng đi đúng mà xã Trường Sinh đang triển khai thực hiện, từ hiệu quả của việc xây dựng mô hình tiêu biểu đã góp phần để Trường Sinh hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, tạo tiền đề tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao. Những kết quả mà Trường Sinh đạt được tuy mới là bước đầu, song nó là minh chứng cho một sự lựa chọn đúng, con đường đúng, hợp lòng dân nên được Nhân dân ủng hộ, lan tỏa, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi. Chúng ta tin tưởng rằng, học tập và làm theo Bác, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc xã Trường Sinh sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu, với nhiều mô hình tiêu biểu, việc làm theo Bác có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, lan tỏa hơn nữa.

Đào Việt Dũng

Xem tin theo ngày:   / /