Sơn Dương bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã

Thứ Năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022 - 15:56

Từ ngày 6 đến 8-7, huyện Sơn Dương tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong 3 ngày, hơn 200 đại biểu HĐND của 10 xã, thị trấn được bồi dưỡng các chuyên đề theo tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Bộ Nội vụ biên soạn. Trong đó gồm 14 chuyên đề chính khát quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; những kỹ năng mà đại biểu HĐND cấp xã, huyện cần phải có như: Kỹ năng giám sát; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã…

Các đại biểu đã được trao đổi những vấn đề còn vướng mắc, chưa rõ để áp dụng vào thực tiễn trong quá trình hoạt động ở cơ sở. Từ đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Theo Linh Chi/baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /