Huyện Na Hang triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thứ Năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022 - 15:59

Trong 2 ngày 6 và 7-7, HĐND huyện Na Hang tổ chức Kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; thảo luận nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

6 tháng đầu năm, dù gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song kinh tế - xã hội huyện vẫn tiếp tục duy trì, phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 624,5 tỷ đồng, đạt 97,3% kế hoạch, tăng 5,8% so với cùng kỳ; trồng mới rừng tập trung 498 ha, đạt 99,6% kế hoạch, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 78,4%; thu hút trên 126.300 lượt khách du lịch, đạt 79,4% kế hoạch, tăng 88,6% so với cùng kỳ... Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, chính sách xã hội, cải cách hành chính tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật; quốc phòng - an ninh được giữ vững; an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm được đảm bảo. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo...

Bà Đàm Thanh Hương, Phó Chủ tịch HĐND huyện Na Hang khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; thực hiện tốt công tác di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm. Đồng thời, chỉ đạo các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ; đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; làm tốt công tác quy hoạch, đầu tư, nâng cấp thị trấn Na Hang trở thành đô thị loại IV, xã Đà Vị, xã Yên Hoa đạt tiêu chí đô thị loại V.

Tại kỳ họp, HĐND huyện bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, miễn nhiệm 2 Ủy viên UBND huyện do chuyển công tác, bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND huyện. Kỳ họp cũng dành thời gian để thông qua, thảo luận về báo cáo của UBND huyện, các báo cáo giám sát, thẩm tra của HĐND huyện; đại biểu HĐND huyện tích cực chất vấn và trả lời chất vấn của cơ quan chức năng trên địa bàn huyện.

Theo Bích Hằng/baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /