Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 7 năm 2022 - 09:10

Ngày 19/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như sau:

L.T.T.N

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 504 | Trang: 1 trên tổng số 51 trang  
Xem tin theo ngày:   / /