Mục tiêu, tầm nhìn kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 2.0

Chủ nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2022 - 15:47

Ngày 25/7/2022 Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 140/KH-UBND về Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử với mục tiêu, tầm nhìn cụ thể như sau:

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 444 | Trang: 1 trên tổng số 45 trang  
Xem tin theo ngày:   / /