Mục tiêu Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050

Thứ Hai, ngày 8 tháng 8 năm 2022 - 15:37

Ngày 26/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 896-QĐ/TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 với mục tiêu cụ thể như sau:

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 504 | Trang: 1 trên tổng số 51 trang  
Xem tin theo ngày:   / /