Mục tiêu, kết quả và chỉ số cần đạt, nhiệm vụ trọng tâm "Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thuỷ sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Ba, ngày 9 tháng 8 năm 2022 - 15:38

Ngày 26/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về thực hiện Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thuỷ sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với mục tiêu, kết quả và chỉ số cần đạt, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

L.T.T.N

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 570 | Trang: 1 trên tổng số 57 trang  
Xem tin theo ngày:   / /