Huyện uỷ Chiêm Hoá

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

1- Đ/c Ma Phúc Hà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy

2- Đ/c Hà Đức Tập - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3- Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4- Đ/c Ma Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện

5- Đ/c Hà Thị Minh Quang - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện

6- Đ/c Nguyễn Thế Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

7- Đ/c Trần Văn Tuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

8- Đ/c Triệu Đức Long - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

9- Đ/c Quan Văn Duyên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện

10- Đ/c Nguyễn Thế Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

11- Đ/c Phạm Thanh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

12- Đ/c Vũ Đình Tân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện

13- Đ/c Mai Văn Vũ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy

14- Đ/c Ma Trọng Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch LĐLĐ huyện

15- Đ/c Trần Văn Tú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

16- Đ/c Nguyễn Ngọc Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng HĐND&UBND

17- Đ/c Lê Duy Thiệp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

18- Đ/c Đỗ Minh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nội vụ

19- Đ/c Hà Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện

20- Đ/c Lý Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Kiên Đài

21- Đ/c Ma Đình Trường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy

22- Đ/c Mai Thị Kim Quê - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

23- Đ/c Lâm Thị Hồng Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện

24- Đ/c Hà Quang Phượng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thịnh

25- Đ/c Bùi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường

26- Đ/c Ma Phúc Khứu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Nông nghiệp &PTNT

27- Đ/c Ma Xuân Bích - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy

28- Đ/c Lê Thị Thanh Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin

29- Đ/c Trần Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thịnh                                  

30- Đ/c Triệu Phúc Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tri Phú                                      

31- Đ/c Nguyễn Gia Luyện - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Thanh tra

32- Đ/c Hà Kim Quốc Sỹ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Thị trấn Vĩnh Lộc

33- Đ/c Lưu Tiến Độ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Viện trưởng Viện Kiểm sát

34- Đ/c Kim Ngọc Tuyên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm

35- Đ/c Nguyễn Minh Phú - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Lao động TB&XH

36- Đ/c Hà Thị Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn.

37- Đ/c Bàn Văn Trọng

38- Đc/ Phúc An Hoành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Tỉnh ủy Tuyên Quang, Cổng thông tin, UBND tỉnh Tuyên Quang, Na Hang, Lâm Bình, Yên Sơn, Chiêm Hóa, Sơn Dương, Lễ Hội, Trung thu, Tân Trào, Cổng thông tin điện từ, Thủ tục hành chính, Đất đai, Tài nguyên Môi trường, Sở, Tuyên, Quang, Tỉnh ủy, Ủy Ban,