Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  
Nhóm VB  

home Tìm thấy 66 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 16-TB/HĐ Thông báo Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 02/11/2023
2 2324-CV/BTCTU Công văn Về việc đăng tải Kế hoạch, danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023 17/10/2023
3 05-TB/HĐTDVC Thông báo Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 27/09/2023
4 06-TB/HĐTDCC Thông báo Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển công chức (vòng 1) các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 28/08/2023
5 05-TB/HĐTDCC Thông báo Về danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức (vòng 1) các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tỏ chức chính trị - xã hội năm 2023 23/08/2023
6 346-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 01/06/2023
7 801-QĐ/TU Quyết định Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ trong Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 20/05/2023
8 337-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. 06/05/2023
9 1197-KL/TU Kết luận Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 25/04/2023
10 1175-KL/TU Kết luận Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang 24/03/2023
11 2014-CV/TU Công văn V/v tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 18/03/2023
12 316-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 16/03/2023
13 1170-KL/TU Kết luận Kết luận Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" 03/03/2023
14 292-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW ngày 08/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước 18/01/2023
15 1806-CV/TU Công văn V/v tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 21/12/2022
16 1113-KL/TU Kết luận Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ kỳ thứ 27 (ngày 17/11/2022) 17/11/2022
17 23-CTr/Tu Chương trình Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 17/08/2022
18 579-KL/TU Kết luận Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 (khóa XVII) nhiệm kỳ 2020-2025 13/07/2022
19 17-TB/HĐTTL Thông báo Thông báo kết quả môn thi nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) - kỳ thi tuyển lại đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 22/06/2022
20 06-TB/HĐTTL Thông báo Thông báo điều chỉnh, bổ sung công chức được miễn phần thi ngoại ngữ (tiếng Anh) kỳ thi tuyển lại đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội 11/06/2022
1234