Chế biến nông, lâm sản gắn với phát triển vùng nguyên liệu  

Một lợi thế trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến là tỉnh ta đã quy hoạch các vùng nguyên liệu với nhiều chuỗi liên kết bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân. Đây là kết quả nổi bật trong phát triển công nghiệp nhiệm kỳ qua, góp phần nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông, lâm sản, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

 

Đổi mới hoạt động giám sát, tập trung giải quyết ý kiến cử tri  

Thời gian qua, HĐND huyện Sơn Dương đã có những đổi mới cả về nội dung và hình thức trong hoạt động giám sát. Các chuyên đề giám sát dần được nâng cao về chất lượng, chú trọng các nội dung, vấn đề trọng tâm, bức xúc, được cử tri quan tâm. Qua đó, đã kịp thời phát hiện và tháo gỡ những tồn tại, bất cập trong triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cần cảnh giác trước chiêu trò của MyAladdinz  

Thời gian qua, trên mạng xã hội và nhiều tài khoản Facebook cá nhân thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, video clip quảng cáo về ứng dụng MyAladdinz trên nền tảng điện thoại thông minh. Đây là ứng dụng hoạt động có dấu hiệu huy động vốn trái phép và trả thưởng theo mô hình đa cấp thông qua môi trường mạng internet.

 

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

 

HOẠT ĐỘNG CỦA CẤP ỦY CÁC CẤP

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

 • Học tập nghị quyết của Đảng - nhiệm vụ quan trọng của Đảng và hệ thống chính trị

  Học tập nghị quyết của Đảng - nhiệm vụ quan trọng của Đảng và hệ thống chính trị

  Nghị quyết của Đảng là những định hướng phát triển đất nước, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, sau khi nghị quyết được ban hành, cấp ủy các cấp phải tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, then chốt nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề cho sự thành công trong tổ chức thực hiện nghị quyết, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống.
   29/10/2020  09:53          Đã xem: 8 Xem tiếp 
 • Thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

  Thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 15 mục tiêu chủ yếu đến năm 2025, đồng thời xác định các nhóm nhiệm vụ, giải chủ yếu cần triển khai thực hiện.
   28/10/2020  16:57          Đã xem: 14 Xem tiếp 
 • Tuyên Quang - Vững bước vào nhiệm kỳ mới

  Tuyên Quang - Vững bước vào nhiệm kỳ mới

  Nhờ đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, tận dụng thời cơ, vượt lên thách thức, 5 năm qua (2015 - 2020) tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đời sống của nhân dân được nâng cao. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,45%/năm. Cơ bản đạt được mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.
   27/10/2020  16:00          Đã xem: 14 Xem tiếp 
 

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 • Học tập tình thương yêu, chia sẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Học tập tình thương yêu, chia sẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của lòng yêu nước, thương dân sâu sắc. Người thấu hiểu những vất vả khó khăn của người dân, cảm thông sâu sắc, chia sẻ với dân. Người luôn nhắc nhở cán bộ và nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”... đặc biệt trong những lúc hoạn nạn để cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
   27/10/2020  16:15          Đã xem: 6 Xem tiếp 
 • Quan điểm về xây dựng Đảng trong tác phẩm “Đường cách mệnh” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Quan điểm về xây dựng Đảng trong tác phẩm “Đường cách mệnh” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, từ khi chuẩn bị những điều kiện thành lập Đảng cho đến những giờ phút cuối cùng chuẩn bị đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Quan điểm ấy, thể hiện trong nhiều bài nói, bài viết, kể từ “Đường cách mệnh” cho đến “Di chúc”. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, suy ngẫm về hai tác phẩm của Bác, càng thấy được sự vĩ đại trong tư tưởng của Người và tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng hiện nay.
   07/10/2020  15:56          Đã xem: 22 Xem tiếp 
 • Nói đi đôi với làm

  Nói đi đôi với làm

  Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thực hành nói đi đôi với làm, nói ít mà phải bắt đầu bằng hành động. Đây là một trong ba nguyên tắc đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên theo quan niệm của Bác. Đó là sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, tư tưởng và việc làm. Người cán bộ, đảng viên muốn làm cho dân tin, dân quý, dân nghe thì trước hết bản thân mình phải “nói được, làm được”, không nói xong để đấy mà phải luôn thực hành nói và làm.
   03/10/2020  07:18          Đã xem: 27 Xem tiếp