Tăng cường quản lý, mua bán sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm, thuốc chữa bệnh cúm mùa

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2022 - 10:11

Ngày 11-8, UBND tỉnh đã có công văn số 3162/UBND-THVX về việc tăng cường quản lý, mua bán sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm, thuốc chữa bệnh cúm mùa.

Không để tình trạng đầu cơ để tăng giá test nhanh xét nghiệm cúm mùa.

Tại văn bản, UBND tỉnh chỉ đạo, giao trách nhiệm cho Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật trong mua, bán thuốc và trang thiết bị y tế; chủ động tăng cường khả năng cung ứng thuốc điều trị, sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm cúm mùa, đặc biệt là test nhanh xét nghiệm cúm mùa; đảm bảo giữ ổn định giá thuốc điều trị, các trang thiết bị y tế xét nghiệm, phòng chống dịch cúm mùa, đặc biệt là test nhanh xét nghiệm cúm mùa; không bán cho các đơn vị thu mua, đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu trong nước đang tăng cao, gây khan hiếm thị trường; thực hiện kê khai giá, niêm yết giá thuốc điều trị, trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

Các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế tại các cơ sở kinh doanh theo quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Theo baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /