Lĩnh vực  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  
Nhóm VB  

home Tìm thấy 104 văn bản
STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 16-TB/HĐ Thông báo Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 02/11/2023
2 2324-CV/BTCTU Công văn Về việc đăng tải Kế hoạch, danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023 17/10/2023
3 05-TB/HĐTDVC Thông báo Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, tài liệu ôn tập và triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 27/09/2023
4 06-TB/HĐTDCC Thông báo Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi tuyển công chức (vòng 1) các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 28/08/2023
5 05-TB/HĐTDCC Thông báo Về danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức (vòng 1) các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tỏ chức chính trị - xã hội năm 2023 23/08/2023
6 04-TB/HĐTDCC Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 23/08/2023
7 99-QĐ/TW Quyết định Về cờ Đảng Cộng Sản Việt Nam và sử dụng cờ Đảng 27/07/2023
8 20-QĐ/TU Quy định Quy định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung 10/07/2023
9 346-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 01/06/2023
10 105-HD/BTGTW Hướng dẫn Thực hiện QĐ của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và sử dụng cờ Đảng 29/05/2023
11 801-QĐ/TU Quyết định Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ trong Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 20/05/2023
12 337-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. 06/05/2023
13 1197-KL/TU Kết luận Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 25/04/2023
14 2094-CV/TU Công văn Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 18/04/2023
15 1175-KL/TU Kết luận Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang 24/03/2023
16 2014-CV/TU Công văn V/v tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 18/03/2023
17 316-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 16/03/2023
18 1170-KL/TU Kết luận Kết luận Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" 03/03/2023
19 03-HD/TW Hướng dẫn Hướng dẫn thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên 27/02/2023
20 292-KH/TU Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW ngày 08/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước 18/01/2023
12345