Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của bản Tuyên ngôn Độc lập

Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022 - 08:18

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.

Đình Lộc

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 504 | Trang: 1 trên tổng số 51 trang  
Xem tin theo ngày:   / /