19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022 - 09:00

Ngày 01/8/2022 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW về hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực, trong đó 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống cụ thể như sau:

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 504 | Trang: 1 trên tổng số 51 trang  
Xem tin theo ngày:   / /