Quan điểm, mục tiêu, lộ trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022 - 10:03

Ngày 28/4/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 264/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với quan điểm, mục tiêu, lộ trình đầu tư các khu vực phát triển như sau:

L.T.T.N

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 504 | Trang: 1 trên tổng số 51 trang  
Xem tin theo ngày:   / /