Đề cương Tài liệu tuyên truyền tháng 9 năm 2022

Thứ Hai, ngày 29 tháng 8 năm 2022 - 17:06

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập Tài liệu tuyên truyền tháng 9 năm 2022, cụ thể như sau:

File đính kèm: Kích chuột để tải về
Xem tin theo ngày:   / /