Tạo điều kiện cho đảng viên đi làm ăn xa sinh hoạt chi bộ

Thứ Ba, ngày 13 tháng 9 năm 2022 - 14:38

Những năm gần đây, số lượng đảng viên đi làm ăn xa trên địa bàn tỉnh, nhất là ở các địa bàn nông thôn có xu hướng tăng lên. Trước tình hình đó, cấp ủy các cấp đã triển khai các giải pháp, vừa đảm bảo thu nhập, ổn định đời sống, vừa giúp đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm của mình, nhất là linh hoạt tạo điều kiện sinh hoạt chi bộ cho đảng viên đi làm ăn xa.

Đảng bộ xã Bình Nhân (Chiêm Hóa) có 156 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên đang đi làm ăn xa. Đảng bộ xã đã chỉ đạo các chi bộ có đảng viên đi làm ăn xa linh hoạt, chủ động thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương cho đảng viên được tạm miễn sinh hoạt đảng. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, thường xuyên liên lạc, nắm tình hình các đảng viên, thực hiện đúng nhiệm vụ đảng viên theo quy định.

Đồng chí Lục Xuân Xoan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Nhân chia sẻ: Đa số đảng viên đi làm ăn xa là lao động trẻ, đang trong độ tuổi lao động và chủ yếu là lao động tự do nên việc làm không ổn định. Xét thấy việc phải đi làm xa nhà để có thu nhập là lựa chọn chính đáng của đảng viên nên Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ thôn bản quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên tham gia phát triển kinh tế gia đình. Qua theo dõi cho thấy, mặc dù không thể tham gia đầy đủ các hội nghị, công việc của chi bộ nhưng nhiều đảng viên đi làm xa vẫn giữ vững lý tưởng, phẩm chất, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, giữ mối liên hệ thường xuyên với chi bộ, làm đơn xin miễn sinh hoạt và tham gia các hoạt động khi đủ điều kiện.

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa Nguyễn Tiến Dũng dự sinh hoạt chi bộ thôn Nà Lụng, xã Yên Lập.

Đảng bộ xã Phù Lưu (Hàm Yên) hiện có 20 đảng viên đi làm ăn xa tại các khu công nghiệp trên cả nước. Đảng ủy xã cũng tạo điều kiện chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời cho các đảng viên đã ổn định công việc, có điều kiện sinh hoạt tại chi bộ mới. Một số đảng viên làm việc ở nơi chưa có tổ chức Đảng thì được hướng dẫn làm các thủ tục miễn sinh hoạt. Cuối năm, các đảng viên đều gửi bản tự kiểm điểm về chi bộ để báo cáo và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tại địa phương. Việc miễn, tạm miễn công tác và sinh hoạt Đảng đối với đảng viên đi làm ăn xa được thực hiện đúng thủ tục, quy trình. Do vậy, công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa của xã luôn được đảm bảo.

Đồng chí  Ma Minh Quyết, Bí thư chi bộ thôn Mường, xã Phù Lưu cho biết: Chi bộ lập nhóm Zalo để thường xuyên triển khai các công việc. Do vậy, đảng viên đi làm ăn xa vẫn nắm được mọi chủ trương và tham gia ý kiến xây dựng các nghị quyết của chi bộ. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, các nội dung đều được nhắn trên nhóm zalo để các đảng viên, nhất là đảng viên làm ăn xa nắm được nội dung. Thậm chí có những công việc cần biểu quyết của đảng viên, chúng tôi gọi zalo để đảng viên ở xa tham gia biểu quyết “trực tuyến”.

Chi bộ thôn Cầu Khoai, xã Tân Thanh (Sơn Dương) có 2 đảng viên đi làm ăn xa. Đồng chí Bí thư Chi bộ Phương Văn Hải chia sẻ: Mặc dù được miễn sinh hoạt theo quy định, nhưng chi bộ vẫn tạo điều kiện cho đảng viên được tham gia sinh hoạt chi bộ cũng như các hoạt động khác thông qua lập nhóm zalo. Nhờ đó, việc quán triệt nghị quyết, văn bản chỉ đạo của các cấp hay lấy ý kiến đảng viên đều được thực hiện nhanh chóng và chính xác. Mọi ý kiến đóng góp của đảng viên đều được trao đổi công khai trên nhóm, điều này giúp phát huy trí tuệ tập thể trong việc hiện thực hóa các nghị quyết, chỉ đạo của đảng bộ, chi bộ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác quản lý đảng viên đi làm việc, lao động xa nơi cư trú, được các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng quan tâm thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo các quy định của Đảng và của Ban Tổ chức Trung ương về việc miễn công tác và sinh hoạt Đảng đối với đảng viên. Mặc dù số lượng đảng viên đi làm ăn xa chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số đảng viên toàn tỉnh, song các cấp ủy, tổ chức Đảng cũng đã và đang có nhiều giải pháp linh hoạt để các đảng viên thuận lợi trong tham gia các hoạt động của chi bộ, thực hiện trách nhiệm của người đảng viên.

Cùng với đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nhiều giải pháp chủ yếu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho đảng viên về chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là quy định về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý đảng viên cũng như quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quản lý chặt chẽ đảng viên; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, đặc biệt là đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn vắng sinh hoạt chi bộ đúng theo quy định, hướng dẫn. Bên cạnh đó, các chi, đảng bộ thực hiện việc trao đổi thông tin qua điện thoại các ứng dụng Zalo, email của cá nhân hoặc thông tin đến đảng viên biết thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

Theo Ngọc Hưng/baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /