Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Tư, ngày 14 tháng 9 năm 2022 - 08:17

Ngày 31/5/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp như sau:

L.T.T.N

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 570 | Trang: 1 trên tổng số 57 trang  
Xem tin theo ngày:   / /